درباره کنفرانس

 کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در زبان و ادبیات در تاریخ خرداد 1397  در تهران برگزار خواهد شد. در این دوره  مفتخریم با تیمی متشکل از اساتید برجسته و فعال کشور، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و نوآوری داشته باشیم و با برنامه ریزی یک رویداد بزرگ در راستای توسعه همه جانبه علمی و فرهنگی کشور حرکت کنیم لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهش‌گران دعوت می‌شود با شرکت در برنامه‌های متنوع این کنفرانس، در این ر...

ادامه مطلب

اخبار